Samejeoverenskomst

Samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst/samejekontrakt er et dokument, som bør udarbejdes, hvis man er flere ejere af en ejendom.

Dokumentet bliver typisk brugt mellem samlevende, som har købt et hus, eller mellem familiemedlemmer, som har købt et sommerhus sammen.

Væsentligt indhold

Samejeoverenskomstens hensigt er at regulere forhold, som vil kunne opstå og give udfordringer mellem ejerne. Dette gælder i særdeleshed de økonomiske forhold – men kan også gælde fx vedligehold og arbejdsforpligtigelse samt fordeling af uger i forbindelse med ferieperioder ved køb af et sommerhus.

Det centrale indhold i en samejeoverenskomst er regulering af, hvem der skal være berettiget til at overtage ejendommen, på hvilke vilkår og ved uenighed, hvordan man i givet fald opnår en afklaring.

Uden samejeoverenskomst

Er der ikke udarbejdet en samejeoverenskomst kan der opstå en situation, hvor ejendommen skal sælges på auktion – enten tvangsauktion eller frivilligauktion – for at få opløst samejet. Dette er både en uhensigtsmæssig og omkostningsfyldt løsning, som desuden kan medføre en lavere pris på ejendommen.

Såfremt ejerne har indgået ægteskab, vil det dog være lovgivningen, der regulerer forholdet, således at retten vil kunne afgøre, hvem der har ret til at udtage ejendommen og i givet fald til hvilken pris. Dette gælder ligeledes i særlige tilfælde for samlevende.

Såfremt ejerne er samlevende, er det vigtigt at være opmærksom på, at samejeoverenskomsten regulerer forholdene i levende live – og der er således ikke nødvendigvis taget stilling til, hvad der endeligt skal ske med ejendommen, såfremt en af ejerne afgår ved døden. Der kan således opstå en situation, hvor den ene ejer er nødsaget til at købe ejendommen fri fra den anden ejers arvinger. Dermed kan man risikere at havne i en situation, hvor man ikke har råd til at blive siddende i ejendommen.

INDSIGT anbefaler derfor, at man i forlængelse af samejeoverenskomsten får udarbejdet et testamente, hvilket medfører, at ejerne opnår arveret efter hinanden.

Advokatbistand

I forbindelse med udarbejdelsen af en samejeoverenskomst er der mange komplicerede forhold at tage stilling samt mange korrekte formuleringer, som skal anføres for at opnå en klar aftale. Derfor anbefaler vi altid, at man søger bistand ved en erfaren boligadvokat. INDSIGT yder i denne forbindelse herudover rådgivning omkring behov for udarbejdelse af et eventuelt testamente, som nævnt ovenfor.

INDSIGT står altid gerne til rådighed for en gratis og uforpligtende drøftelse af din sag, så dine muligheder kan blive afdækket, inden sagen igangsættes.

Du er velkommen til at kontakte Kristian pr. telefon; 53546560 eller pr. mail; kristian@advokatfirmaetindsigt.dk. Du kan ligeledes kontakte Kristians sekretær, Mette Veggerby Sørensen, på telefon; 88444030 eller pr. mail; mette@advokatfirmaetindsigt.dk, for at aftale et telefonmøde.