Samvær

Når der er truffet afgørelse omkring bopæl, eller når der er lavet en aftale omkring bopæl, vedr. dit/jeres barn, bliver den forælder der ikke har bopælen automatisk samværsforælder. Barnet/børnene har ret til samvær med den forælder, som ikke har bopæl, hvilket har et vigtigt fokus på, at det er barnet/børnene, som har ret til samvær – og ikke forældrene.

Mange forældre opnår på egen hånd enighed omkring samvær og udarbejder en skriftlig aftale herom. Du kan kontakte INDSIGT alene med henblik på at få bistand til at udarbejde en sådan aftale eller blot rådgivning til relevant indhold og omfang.

Behandling i Familieretshuset

Kan forældrene ikke blive enige om fastsættelse af samvær, kan sagen indbringes for Familieretshuset.

Familieretshuset vil herefter indkalde forældrene til et mæglingsmøde i Familieretshuset og evt. indkalde barnet/børnene til en samtale, hvor der tales om, hvor meget samvær den/de ønsker. Dette vil som oftest foregå, når barnet/børnene er ca. 7 år eller derover.

Behandling i Familieretshuset og Familieretten

Bliver forældrene på baggrund af ovenstående ikke enige om samvær, vil Familieretshuset kunne træffe afgørelse omkring uvæsentlige ændringer af samvær. Skal der derimod træffes afgørelse om væsentlige ændringer af samvær – typisk en ændring på 2 dage eller derover – oversendes sagen til Familieretten med henblik på en afgørelse.

Fri proces og retshjælp

I visse situationer kan opnås retshjælp eller fri proces til førelse af disse sager ved Familieretten, således at du ikke selv skal afholde udgifter til advokatbistand.

Samværsordningen

Afgørende for hvilket samvær der fastsættes af Familieretten er, hvad der er bedst for barnet/børnene – dog med den begrænsning, at barnet/børnene skal være mindst halvdelen af tiden ved den forælder, som har bopæl.

Samværsordninger fastsættes typisk over en 14 dages periode, således at man fx kan have en 7/7 ordning eller 9/5 ordning.

Man skal særligt være opmærksom på i disse sager, at man ikke får medhold i en samværsordning, som betegnes ’deleordning’, hvilket en 7/7 ordning eller 6/8 ordning gør, medmindre der er et godt samarbejde mellem forældrene.

Herudover skal der fastsættes feriesamvær, så barnet/børnene ser samværsforælderen i ferieperioder.

Alle afgørelser i ovennævnte sager baseres alene på barnets tarv og dermed, hvad der er bedst for barnet/børnene, og således ikke ud fra forældrenes behov. Der lægges hermed vægt på, transporttid til skole, fritidsaktiviteter, forældres mulighed for at hjælpe barnet/børnene med lektier og lignende.

Advokatbistand

Advokat Kristian Regnar Pedersen har stor erfaring med rådgivning i forbindelse med- og udarbejdelse af samværsaftaler. Du er altid velkommen til at kontakte INDSIGT med henblik på en gratis og uforpligtende drøftelse af dine muligheder i din konkrete sag.

Kristian kan kontaktes direkte pr. telefon; 53546560 eller pr. mail; kristian@advokatfirmaetindsigt.dk. Du kan ligeledes kontakte Kristians sekretær, Mette Veggerby Sørensen, på telefon; 88444030 eller pr. mail; mette@advokatfirmaetindsigt.dk, for at aftale et telefonmøde.