Børnetestamente

Børnetestamente

Hvis et mindreårigt barn mister sine forældre, er det Familieretshuset som bestemmer, hvem der skal overtage forældremyndigheden. Hvis du som forældre vil have indflydelse på den beslutning, er det vigtigt, at du får udarbejdet et børnetestamente.

Hvad er et børnetestamente? I et børnetestamente kan I som forældre tilkendegive, hvem I ønsker skal overtage forældremyndigheden, hvis I dør, inden jeres børn er myndige.

Sker det mest tragiske i et barns liv, at det mister begge sine forældre og I har oprettet et børnetestamente, vil Familieretshuset følge jeres ønsker – medmindre der er konkret forhold som taler imod.

Et børnetestamente kan ud over at give jer som forældre tryghed, også forebygge en eventuel konflikt mellem jeres efterladte familier. Med et testamente skal de efterladte familier nemlig ikke blive enige om, hvorvidt det er den ene eller den anden, som skal have forældremyndigheden.

Børnetestamente for enlige forældre

Et børnetestamente er i den grad også relevant, hvis du som enlig forældre har forældremyndigheden. Du skal her være opmærksom på, at den anden forælder altid har fortrinsret til at overtage forældremyndigheden – medmindre der er særlige forhold som taler imod.

Denne fortrinsret er også årsagen til, at mange enlige forældre opretter et børnetestamente. I testamentet kan du som enlig forældre forklare statsforvaltningen, hvorfor en anden end den biologiske far eller mor skal have forældremyndigheden. Hvis barnet er fyldt 12 år, har de altid ret til medbestemmelse på statsforvaltningens afgørelse.

Oprettelse af et børnetestamente

Der er som sådan ingen juridiske krav til udarbejdelsen af et børnetestamente. Det kan være et selvstændigt dokument med ønsker, dato og underskrift eller være en del at et ”almindeligt” testamente.

Uanset hvordan testamentet er udarbejdet, er det altid en god idé at underskrive det for en notar, som derefter opbevarer det i et centralt arkiv. Dette sikrer at testamentet automatisk kommer frem efter jeres død og at Statsforvaltningen får kendskab til testamentet.

Hos Advokatfirmaet INDSIGT sidder vi altid klar til at hjælpe dig. Du kan altid kontakte Kristian pr. tlf: 53 54 65 60 eller pr. mail: kristian@advokatfirmaetindsigt.dk for en gratis og uforpligtende drøftelse af din sag og dine ønsker. Hos Advokatfirmaet INDSIGT har vi kunder i hele Nordjylland, som vi hjælper fra vores kontorer i Aalborg og Hjørring.


Kristian Regnar Pedersen

Kristian Regnar Pedersen

Advokat

53 54 65 60

Mette Veggerby Sørensen

Mette Veggerby Sørensen

Sagsbehandler

93 39 40 30

Gitte Døi

Gitte Døi

Sagsbehandler

54 58 16 99