Boopgørelse, arveret, skilsmisse, arveregler, arveafkald, bodeling ved død

Boopgørelse – Hvad kan vi hjælpe med?

Hos Advokatfirmaet INDSIGT er vi specialister i arveret og kan hjælpe med alt det praktiske omkring afvikling af boopgørelsen. Vi sørger for kontakten med myndighederne og retten, men også at alle tidsfrister i forhold til åbningsstatus for boet, betaling af boafgift og dødsboskatten overholdes. Vi indsender boets selvangivelse og boopgørelse til tiden.

Ved at inddrage os som advokatfirma i boopgørelsen sikrer I, en korrekt opgørelse og deling af dødsboet, at eventuel gæld betales og at arven fordeles korrekt.

Vi er også altid behjælpelige med salg af fast ejendom til en eller flere arvinger.

At dele et dødsbo og udfærdige boopgørelser er ikke helt ukompliceret og problemfrit. Derfor kan det være en god idé, at rådføre sig med en advokat. Hvilket som oftest også er det arvingerne beslutter. Advokatomkostningerne medregnes som oftest i boopgørelsen og trækkes fra, før boafgiften beregnes.

Skæringsdag for boopgørelse

Når et dødsbo skal afsluttes, skal arvingerne fastsætte en skæringsdag. Det er ved denne skæringsdag arven/boet gøres op og fordeles til de retmæssige arvinger. Den tidligste skæringsdag som kan vælges, er dødsdagen og den seneste er ét-årsdagen for dødsfaldet. Arvingerne kan næsten frit vælge en skæringsdag mellem disse datoer.

Alle indtægter og udgifter før skæringsdagen vedrører boet og skal medtages i boopgørelse.

Den endelige boopgørelsen skal indsendes til Skattestyrelsen og skifteretten senest 3 måneder efter den valgte skæringsdag. Boopgørelsen skal være underskrevet af samtlige arvinger.

Professionel råd og vejledning om boopgørelse

Har I skatte- og afgiftsmæssige spørgsmål eller spørgsmål om arveret? Spørgsmål vedrørende fortolkning af testamenter eller generelle spørgsmål om boopgørelse? Så sidder vi hos Advokatfirmaet INDSIGT altid klar til at hjælpe. I er altid velkommen til at kontakte Kristian pr. tlf: 53 54 65 60 eller pr. mail: kristian@advokatfirmaetindsigt.dk for en gratis og uforpligtende drøftelse af jeres sag. Hos Advokatfirmaet INDSIGT har vi kunder i hele Nordjylland, som vi hjælper fra vores kontorer i Aalborg og Hjørring.


Kristian Regnar Pedersen

Kristian Regnar Pedersen

Advokat

53 54 65 60

Mette Veggerby Sørensen

Mette Veggerby Sørensen

Sagsbehandler

93 39 40 30

Gitte Døi

Gitte Døi

Sagsbehandler

54 58 16 99