Familieoverdragelse, forældrekøb advokat, regler, hus, lejlighed, andelsbolig

Familieoverdragelse

I Danmark er der mulighed for at overdrage fast ejendom på fordelagtige vilkår til familiemedlemmer. Dette ses ofte ved forældrekøb. Du kan overdrage din bolig til et familiemedlem, til den seneste offentlige ejendomsvurdering plus/minus 15%.

Hvis du ønsker en familieoverdragelse af din ejendom, skal du være opmærksom på: At der kan være tilfælde, hvor der er foretaget store ændringer på ejendommen siden den seneste ejendomsvurdering. I disse tilfældet, kan du ikke uden problemer udnytte de fordelagtige vilkår ved familieoverdragelse. Dette skyldes at ændringerne på ejendommen ikke afspejles i vurderingen.

Det er også vigtigt, at du ikke får vurderet handelsprisen på ejendommen fx af en ejendomsmægler. Så er det nemlig den nye vurdering og ikke længere den offentlige vurdering, som er gældende for overdragelsesprisen.

Udarbejdelse af nyt skøde

Ved en hver familieoverdragelse af en ejendom, skal der udarbejdes et nyt skøde. Skødet skal, som ved et hvilket som helst andet boligkøb tinglyses i tingbogen, for at være juridisk gældende. Det er dog ikke nødvendigt med en købsaftale, man kan nøjes med en kort overdragelseserklæring.

Udarbejdelsen og tinglysningen af skødet foregår digitalt. Det betyder at parterne i handlen kan underskrive aftalen med NemID direkte på tinglysning.dk.

Hvis du ved familieoverdragelsen vælger at yde et lån og vil undgå at modtageren skal betale gaveafgift, er det vigtigt, at det er tydeligt, at der er tale om et lån. Dette kan gøres ved at oprette og underskrive et gældsbrev. Ønsker du i stedet at overdrage boligen som en gave, kan lånet årligt nedskrives med det beløb, som frit kan overdrages mellem nærtstående.

Står du overfor en familieoverdragelse af din ejendom, er vi hos Advokatfirmaet INDSIGT altid behjælpelige med alle juridiske aspekter. Du er altid velkommen til at kontakte Kristian pr. tlf: 53 54 65 60 eller pr. mail: kristian@advokatfirmaetindsigt.dk for en gratis og uforpligtende drøftelse af dine overvejelser. Hos Advokatfirmaet INDSIGT har vi kunder i hele Nordjylland, som vi hjælper fra vores kontorer i Aalborg og Hjørring.


Kristian Regnar Pedersen

Kristian Regnar Pedersen

Advokat

53 54 65 60

Mette Veggerby Sørensen

Mette Veggerby Sørensen

Sagsbehandler

93 39 40 30

Gitte Døi

Gitte Døi

Sagsbehandler

54 58 16 99