Forældremyndighed advokat, med speciale i samværssager, bedste

Forældremyndighed advokat – Vigtigt at barnet inddrages

I Danmark er der som udgangspunkt fælles forældremyndighed, uanset om forældrene er gift eller ej. Ved skilsmisse kan der i nogle tilfælde blive uenighed om vigtige beslutninger omkring barnet. Denne uenighed kan i nogle tilfælde føre til en indbyrdes kamp om forældremyndigheden mellem forældrene. Sådanne uenigheder skal løses ved et møde i Familieretshuset. Før dette møde kan det være en god idé at kontakte en advokat. Advokaten kan rådgive om forældrenes rettigheder.

Ophævelse af fælles forældremyndighed advokat bistand

Hvis I som forældre har svært ved at samarbejde, kan den fælles forældremyndighed ophæves i retten. Det sker, hvis jeres samarbejde er så dårligt, at det er til barnets bedste at den fælles forældremyndighed ophøre. Ud over dårlig kommunikation og samarbejde forældrene imellem, kan vold mod barnet, vold indbyrdes mellem forældrene, eller at den ene forælder er uegnet også resultere i at den fælles forældremyndighed ophøre.

De fleste børn har svært ved at tale dårligt om signe forældre. De er ofte utrolig loyale over for forældrene. En sag om forældremyndighed er derfor ofte en stor belastende for barnet. Barnets tarv har derfor altid første prioritet. Er barnet over 10 år, har det mulighed for selv at indkalde sine forældre til et møde i Familieretshuset angående forældremyndighed, bopæl og samvær.

Professionel rådgivning ved ophævelse af fælles forældremyndighed

Søger du forældremyndighed advokat? Råd og vejledning i forbindelse med ophævelse af fælles forældremyndighed? Eller professionelle øjne på din sag? Advokatfirmaet INDSIGT er altid klar til at hjælpe, så der hurtigt kan findes en løsning, som er til barnets bedste.

Du er altid velkommen til at kontakte Kristian pr. tlf: 53 54 65 60 eller pr. mail: kristian@advokatfirmaetindsigt.dk for en indledende, gratis og uforpligtende drøftelse af din sag. Hos Advokatfirmaet INDSIGT har vi kunder i hele Nordjylland, som vi hjælper fra vores kontorer i Aalborg og Hjørring.


Kristian Regnar Pedersen

Kristian Regnar Pedersen

Advokat

53 54 65 60

Mette Veggerby Sørensen

Mette Veggerby Sørensen

Sagsbehandler

93 39 40 30

Gitte Døi

Gitte Døi

Sagsbehandler

54 58 16 99