Forældrekøb

Forældrekøb

Det er en populær beslutning for mange forældre at hjælpe deres børn med at få en god billig bolig – typisk i forbindelse med, at barnet påbegynder en videregående uddannelse eller i starten af den erhvervsaktive alder.
Det skal bemærkes, at man også kan foretage ”omvendt forældrekøb”, således at det er barnet, som køber en ejendom til forældrene, hvilket der kan være en række fordele ved.

Fordele

Der er flere fordele ved et forældrekøb. Man kan bl.a. få placeret sin formue med mulighed for at opnå et afkast i form af værdistigninger, hvilke har været betydelige i de større studiebyer de seneste år. Herudover giver man sit barn mulighed for at bo i en bolig med en rimelig husleje. Det anbefales, at udarbejde en lejekontrakt, som giver mulighed for, at dit barn kan opnå boligstøtte i forbindelse med leje af lejligheden. Ved køb af en stor lejlighed kan det være en fordel for barnet, at der kan lejes et værelse ud.

Ulemper

Med fordele medfølger også ulemper ved et forældrekøb. Et forældrekøb indebærer, at forældrene bliver erhvervsdrivende og dermed skal aflægge regnskab for den udlejningsvirksomhed, som man ejer i forbindelse med forældrekøbet. Det anbefales at overveje revisorbistand i forbindelse med opgørelse af SKAT mv. Investering i fast ejendom er naturligvis også risikobetonet, da der også kan ske prisfald.

Alternativ

Herudover skal man være opmærksom på, at der er alternativer til et forældrekøb, bl.a. bør det overvejes, hvorvidt man med fordel i stedet låner sit barn et beløb, således barnet selv kan blive ejer af lejligheden.

Særligt i forbindelse med erhvervelse af andelsboliger vil det være en god ide i stedet at låne sit barn et beløb, idet en lang række andelsboligforeninger har en betingelse om, at det kun er ejerne selv, som må bebo lejlighederne – og at de således ikke må udlejes erhvervsmæssigt.

Salg af forældrekøb

Når man skal sælge et forældrekøb til tredjemand vil en værdistigning, også kaldet ejendomsavance, være  skattepligtig, idet ejeren ikke selv har beboet ejendommen. Hvorimod, hvis barnet selv køber lejligheden – og efterfølgende selv sælger lejligheden, vil værdistigningen være skattefri.

Når man har besluttet sig for at foretage et forældrekøb, sker det ofte, at man på et senere tidspunkt ønsker at sælge lejligheden til sit barn, så barnet overtager lejligheden. Mange ønsker at sælge lejligheden efter reglerne i værdiansættelsescirkulæret, hvor man kan sælge lejligheden til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15%, uden at dette udløser skat- og gaveafgift. Dette kan også være en fordel – men det anbefales altid, at man modtager rådgivning herom.

Såfremt man ønsker at overdrage lejligheden til sit barn – billigere end den offentlige ejendomsvurdering +/- 15% – skal man være opmærksom på, at det kan udgør en gave, og der skal derfor betales en gaveafgift på 15% til SKAT. Herudover kan der blive tale om en fiktiv skattefastsættelse for forældrene på en ejendomsavance.

Advokatforbehold

Det er vigtigt, at der bliver indsat et advokatforbehold med følgende ordlyd når man køber ejendommen;

”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at Advokatfirmaet Indsigt v. advokat Kristian Regnar Pedersen kan godkende købsaftalen i sin helhed. Godkendelsen skal være meddelt ejendomsmægler senest den XXXX kl. 16.00.”

Forbeholdet er vigtigt, da der bør være særligt fokus på, hvorvidt ejendommen må benyttes til forældrekøb samt hvilke betingelser, der fremgår af ejerforeningens vedtægter.

Det er ligeledes vigtigt, at dokumenterne håndteres korrekt, så man undgår uheldige konsekvenser af erhvervelsen. Desuden skal det bemærkes, at det er vigtigt, at man tager stilling til, om det er en fordel eller ulempe med forældrekøb fremfor et lån.

Advokatrådgivning

På baggrund af ovenstående er det vigtigt at modtage rådgivning fra en erfaren boligadvokat i forbindelse med forældrekøb, således at det sikres at alle aspekter i forbindelse hermed bliver gennemgået og håndteret – ligesom der skal udarbejdes en korrekt lejekontrakt, hvor der bliver taget højde for relevante forhold og taget stilling til, om dit barns evt. kæreste ligeledes skal stå på lejekontrakten.

INDSIGT står altid gerne til rådighed for en gratis og uforpligtende drøftelse af din sag, så dine muligheder kan blive afdækket, inden sagen igangsættes.

Du er velkommen til at kontakte Kristian pr. telefon; 53546560 eller pr. mail; kristian@advokatfirmaetindsigt.dk. Du kan ligeledes kontakte Kristians sekretær, Mette Veggerby Sørensen, på telefon; 88444030 eller pr. mail; mette@advokatfirmaetindsigt.dk, for at aftale et telefonmøde.

Kontakt INDSIGT

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Advokatfirmaet INDSIGT © 2023︳
CVR: 40592164︳
Konto nr. 9217-2075499054
Advokatfirmaet indsigt @ 2023
CVR: 40592164
Konto nr. 8142-2075499054