Køb af fast ejendom

advokat læser juridisk tekst

Køb af fast ejendom

Køb af parcelhus eller ejerlejlighed er typisk en af de største beslutninger i familielivet og har stor indflydelse på familiens hverdag og økonomi. Det er derfor vigtigt, at man modtager en ordentlig rådgivning fra en erfaren boligadvokat i forbindelse med købet.

Advokatforbehold

I købsaftalens pkt. 11 skal der indsættes et advokatforbehold, der gør det muligt for advokaten at komme med indsigelser mod handlen eller betingelser, som ønskes opfyldt, for at netop du vil købe den pågældende ejendom.

Er dette forbehold ikke indsat i købsaftalen, vil det koste 1% af købesummen at fortryde en handel.

Et advokatforbehold kan fx lyde som følger;

”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at Advokatfirmaet Indsigt v. advokat Kristian Regnar Pedersen kan godkende købsaftalen i sin helhed. Godkendelsen skal være meddelt ejendomsmægler senest den XXXX kl. 16.00.”

Når dette forbehold er indsat i købsaftalen, vil du have mulighed for, med advokatens bistand, at fortryde handlen i sin helhed eller få berigtiget forhold, som ikke har været afklaret inden underskrift af købsaftalen.

Advokatens opgaver

Advokatens opgaver i forbindelse med gennemgang af en ejendomshandel er: grundig gennemlæsning af købsaftalen, gennemgang af alle sagens bilag – herved kontrol af, hvorvidt der er forhold, som kan give udfordringer fremadrettet, gennemgang af servitutter – hvilket er de forhold, som enhver køber vil skulle respektere ved køb af ejendommen.

Særligt ved køb af et parcelhus

Gennemgang af tilstandsrapport, el-eftersyn og tilbud på ejerskifteforsikring, rådgivning i forbindelse med valg af ejerskifteforsikring samt forhold ved dette valg, som kræver særlig opmærksomhed og en konkret anbefaling til valg af ejerskifteforsikring.

Særligt ved køb af en ejerlejlighed

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du stort set kun køber den indvendige side af lejligheden, idet bygningen inkl. faldstamme, vinduer, etageadskillelse og tag mv. tilhører ejerforeningen. Det er som udgangspunkt ejerforeningen der har vedligeholdelsespligten. Du er ved køb af en ejerlejlighed pligtmæssigt medlem af ejerforeningen, hvilket betyder, at du også indtræder i ejerforeningens formue – uanset om denne er positiv eller negativ. Der fremlægges typisk et ejerlejlighedsskema, hvoraf det fremgår, hvad der skal betales til den pågældende ejerforening samt en række andre forhold vedr. ejerforeningen.

Herudover vil der blive fremlagt et regnskab for ejerforeningen, hvoraf du kan se, om økonomien i foreningen er god eller dårlig, og om denne administreres som forventet.

Der fremlægges ligeledes referater fra generalforsamlingen i ejerforeningen, hvoraf det fremgår, hvorvidt der er truffet store beslutninger samt øvrigt foreningsarbejde.

Alt i alt er ovenstående yderst væsentlige dokumenter i beslutningen om, hvorvidt du ønsker at købe den pågældende ejerlejlighed.

Priser

Ved INDSIGT har vi stor erfaring med godkendelse af ejendomshandler og har efterhånden oplevet det meste i forbindelse med disse opgaver. Vi vil derfor kunne give en god helhedsrådgivning vedr. alle handlens forhold, så du trygt kan flytte ind i din nye ejendom.

Prisen for rådgivning i forbindelse med en ejendomshandel, gennem ejendomsmægler er kr. 6.995,00 inkl. moms ved køb af ejendomme med en købesum op til kr. 3.500.000,00.

I forbindelse med køb af ejerlejligheder skal der ofte foretages et debitor/kreditor skifte på et ejerpantebrev til ejerforeningen. Er dette tilfældet, skal der betales yderligere kr. 1.250,00 for vores arbejde i denne forbindelse.

Du skal være opmærksom på, at der udover ovenstående honorar skal betales en tinglysningsafgift til Staten.

Du er velkommen til at kontakte Kristian pr. telefon; 53546560 eller pr. mail; kristian@advokatfirmaetindsigt.dk. Du kan ligeledes kontakte Kristians sekretær, Mette Veggerby Sørensen, på telefon; 88444030 eller pr. mail; mette@advokatfirmaetindsigt.dk, for at aftale et telefonmøde.

Kontakt INDSIGT

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Advokatfirmaet INDSIGT © 2023︳
CVR: 40592164︳
Konto nr. 9217-2075499054
Advokatfirmaet indsigt @ 2023
CVR: 40592164
Konto nr. 8142-2075499054